Vad finns det för digitala kanaler att marknadsföra sig i?

Publicerat av Stefan Nordström den

Att lyckas med sina marknadsföring i digitala kanaler är inte helt lätt. Dels finns det många olika kanaler att välja på, dels blir konkurrensen allt hårdare när det digitala landskapet mognar. Du behöver välja rätt, men du behöver också ha ett klockrent utförande med en underliggande digital strategi som passar dina affärer.

Låter det som att mycket behöver stämma? Jo, så är det – det är därför du behöver anlita någon som hjälper dig att lyckas i digitala kanaler. Här tittar vi på några av de vanligaste digitala kanalerna inom marknadsföring, och vad du kan göra för att lyckas med dina val och satsningar.

De digitala kanaler vi tittar på i detta blogginlägg är:

 • Sökmotoroptimering
 • SEM
 • Sociala medier
 • Annonsering i sociala medier
 • Nyhetsbrev och annan e-mailmarknadsföring
 • Displayannonsering
 • Affiliatemarknadsföring
 • Native
 • Videomarknadsföring
 • Re-marketing

Men framför allt ska vi titta på det viktigaste – hur du binder ihop din digitala marknadsföring genom att välja rätt digitala kanaler att synas i.


Stefan NordströmOm Stefan Nordström

Konsult inom digital marknadsföring
7 års erfarenhet
Expertområden: SEO, copywriting, nyhetsbrev, konverteringar, digital strategi
nordstromstefan86@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/stefan-nordstr%C3%B6m-9689bb5b/


Sökmotoroptimering

Det kanske vanligaste och mest lukrativa inom det digitala är att jobba med sökmotoroptimering – närmare bestämt så kallad organisk SEO. Organisk SEO består av att skapa så bra innehåll om sitt ämnesområde att du hamnar högt på Google utan att betala för det genom annonser. Istället får du höga platser baserat på dess kvalitet.

Jobbet med SEO kan ta tid, men när du väl har de höga positionerna kommer både trafiken och affärerna. Dessutom kan du bli en auktoritet inom ditt ämnesområde, dit potentiella kunder vänder sig för att hitta information.

Men sökmotoroptimering handlar inte bara om att skapa bra innehåll, du behöver dessutom ha koll på saker som teknisk SEO, länkar och annat. Därför är det bra att ta hjälp av en expert när du vill lyckas med dina satsningar.

Search engine marketing (SEM)

SEO handlar inte bara om organisk sökmotoroptimering, det finns även Google AdWords och annan sökannonsering där du betalar för att synas. Eftersom SEM, som det brukar kallas, ändå är beroende av bra innehåll är det allra bästa ofta att skapa bra organiskt innehåll där du sedan kompletterar med annonsering för att få ytterligare synlighet.

Sociala medier

det finns många olika sociala medier

Sociala medier har stor genomslagskraft och de flesta företag har mycket att vinna på en aktiv närvaro. Facebook och Instagram är de vanligaste sociala medierna, men även en närvaro på YouTube, LinkedIn, Twitter och andra plattformar kan vara intressant. Precis som i valet mellan digitala kanaler i stort gäller det att hitta rätt kanaler att synas på för att hitta dina målgrupper.

Annonsering i sociala medier

Eftersom den obetalda räckvidden sänks i allt större utsträckning behöver du ofta annonsera för att få genomslag i sociala medier. Facebook-annonser är det allra vanligaste tillvägagångssättet, men de allra flesta sociala plattformerna har möjlighet till annonsering.

Fördelen med annonsering i sociala medier är att det är ett bra sätt att komma i kontakt med nya kunder, medan nackdelen är att det kan vara kostsamt. Dessutom kan det våra svårt att nå rätt rätt grupper med sin targeting av annonserna.

Nyhetsbrev och annan e-mailmarknadsföring

E-post kan låta lite förlegat, men nyhetsbrev är faktiskt en av de allra bästa sätten att nå sin målgrupp. I takt med att annonsering i Google, Facebook och andra digitala kanaler blir dyrare har det allt större värde att direkt kunna tala till sin målgrupp – och hur mer direkt kan det bli än att ha tillgång till deras e-mailadress?

Nackdelen med nyhetsbrev och annan e-mailmarknadsföring är att utskicken lätt hamnar i skräpposten. Dessutom är det svårt att få nya leads, eftersom de som prenumerar på ditt nyhetsbrev ofta redan är kunder. Dock kan det vara ett sätt att återaktivera tidigare kunder.

Displayannonsering

Displayannonsering är ett samlingsnamn för en rad olika typer av annonser, som t ex bildannonser och videoannonser. Dessa dyker upp på många olika platser online. Stora delar av den displayannonsering som sker händer genom Googles nätverk.

Två strategier för displayannonsering är RTB (real time bidding) och programmatic. Förenklat kan man säga att RTB är mer manuellt i tillvägagagssättet medan programmatic sker baserat på algoritmer. Det finns konsulter och företag som är experter på båda metoderna, och dessutom erbjuder många digitala byråer det som en del av sina bredare tjänster.

Affiliatemarknadsföring

Affiliatemarknadsföring går ut på att sprida ditt content på andra hemsidor, bloggar och digitala annonsplatser. Ofta sker sedan en betalning på provisionsbasis, t ex när annonseringen leder till att ett köp genomförs. Affiliatemarknadsföring sker till stor del genom olika typer av nätverk, och det är vanligt att de är kopplade till olika branscher.

Eftersom det är vanligast att du bara betalar för konverteringar snarare än besök kan det vara ett bra sätt att investera digitalt utan att riskera att det blir för dyrt. Men tänk på att välja en bra affiliate så att du hamnar på webbplatser som du vill bli förknippad med.

Nativemarknadsföring

Så kallad native advertising är annonser som är designade för att smälta in i sin omgivning. Ofta handlar det om redaktionell text i t ex tidsskrifter där ditt företags annonser matchar ämnesområden eller målgruppens intressen. Native har varit föremål för debatt eftersom det ibland kan vara svårt att skilja från det material på samma plattform som inte är marknadsföring.

Av denna orsak bör du utforma native som är både nyttigt för läsaren och tydligt markerat som marknadsföringsmaterial. Ingen tycker om att känna sig lurad, och i slutändan skadar det bara dig som annonsör – trots att du lyckats få klicket från början.

Videomarknadsföring

videomarknadsföring på YouTube

Videomarknadsföring kan vara intressant sätt att tala direkt sin målgrupp. Dessutom kan det vara ett bra komplement till annat content som t ex sökmotoroptimerade texter och sociala medier. Nackdelen är att video kan vara både dyrt och tidskrävande – det gäller verkligen att hitta rätt för att det ska göra skillnad och vara effektivt. Men om du lyckas kan det bli en riktig succé.

De två största annonsplatserna för video är YouTube och Facebook, och generellt bruk ar videomarknadsföring brukar delas upp i två kategorier: TrueView och In-display Ads. När du använder TrueView som t ex dyker upp i början på videos betalar du bara om någon aktivt klickar på din video eller tittar på en viss längd, medan In-display dyker upp vid sökningar och bland relaterade videos.

Dessutom finns det kortare YouTube-format som t ex så kallade ”bumper ads”, som kan vara så korta som fem sekunder långa. Eftersom formaten ändras rätt ofta kan det vara bra att hålla sig uppdaterad.

Re-marketing

Re-marketing är en av de digitala kanaler som växt mest i popularitet. Och det är ett intressant komplement, eftersom du får möjlighet att nå de som tidigare varit i kontakt med dina digitala kanaler genom skräddarsydda annonser. Exempelvis kan någon som varit inne på din webshop och tittat på en viss produkt få annonser om den på andra platser, vilket förhoppningsvis leder till att den slutför köpet.

Fördelen med re-marketing är den kraftiga segmenteringen leder till att annonserna ofta har en hög relevans. Däremot kan det ibland bli så att du åter marknadsför dig mot kunder som redan köpt din produkt. Dessutom kan det lätt bli att de känner sig lite förföljda när din re-targeting dyker upp på en mängd olika platser.

Hur ska du tänka kring digitala kanaler?

Nu när vi har hittat på några av de digitala kanalerna är en sak säker: det finns många att välja på. Dessutom är rätt val ofta det som gör att du lyckas, eftersom att resurserna behöver satsas på rätt sätt. Trots allt har du sällan råd eller tid att satsa på alla kanaler. Dessutom är det en strategi där du inte maximerar din träffsäkerhet.

Några bra saker att tänka på när du jobbar me digitala kanaler är:

 • Hitta de där din målgrupp är aktiva
 • Formatanpassa innehåll, men ändå bibehålla en samlad tonalitet
 • Våga välja bort istället för att göra en OK insats i många olika kanaler

Content marketing och digitala kanaler

Många guider kring digitala kanaler tar upp content marketing som en digital kanal. Och visst är det en viktig del av att lyckas med digital marknadsföring. Men för mig känns content marketing mer som något övergripande som binder ihop arbetet i digitala kanaler.

Trots allt ska innehållet du jobbar med inom t ex SEO ha en röd tråd och även vara kopplat till det du använder inom displayannonsering, sociala medier och liknande. Alltså är content marketing snarare än en strategi och ett arbetssätt – och definitivt en av de allra viktigaste.

Behöver du hjälp att synas i digitala kanaler?

Funderar du över vilka digitala kanaler du bör synas i? Visst, det är klart du borde det – men du kan också ta hjälp av en digital marknadsförare som gör jobbet åt dig. Jag är en contentexpert som hjälpt många olika företag att lyckas i digitala kanaler, t ex genom att jobba med organisk SEO, nyhetsbrev och andra plattformar.

Intresserad? Kontakta mig genom att lägga till mig på LinkedIn eller e-maila på nordstromstefan86@gmail.com.

Lär dig mer:

SEO-copywriting – att skriva för sökmotorer ->
Vad är Google Analytics? ->
15 saker som kännetecknar bra content ->
Hur hittar du rätt nyckelord? ->


Stefan Nordström

Frilansare och konsult inom digital marknadsföring specialiserad på content marketing och sökmotoroptimering.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *