Vad är content marketing?

Content Marketing channels illustration

Content marketing (innehållsmarknadsföring)

Content marketing (innehållsmarknadsföring) är en av dagens mest populära marknadsföringsstrategier. Syftet är att tillhandahålla målgruppen med relevant information som den vill ta del av. När de sedan tar del av innehållet har man möjlighet att nämna sin produkt samtidigt som man blir en kunskapskälla inom området.

Framgångsrik content marketing gör ofta att innehållet inte känns som marknadsföring. Kunden väljer istället att ta del av ditt innehåll för att den är intresserad. Det viktiga att tänka på är att det är en långsiktig strategi som kräver både planering, tålamod och kreativitet.

Kanaler

Det finns många marknadsföringskanaler som kan ingå i en content marketing-mix, t ex hemsidor, sociala medier och nyhetsbrev. Det handlar ofta om att skapa information som väcker intresse eller på något sätt löser dina kunders problem. Din innehållsmarknadsföring sker på dina egna plattformer och under din kontroll, vilket ger fantastiska möjligheter som inte finns i traditionell marknadsföring.

Möjligheterna består ofta av att content marketing inte uppfattas som marknadsföring. Man kan t ex göra ämnesportaler om sitt område som inte är brandade. Då kan man tala till målgruppen på ett mer neutralt sätt för att sedan marknadsföra produkter och tjänster efter att de tagit del av innehållet.

Det finns många kanaler att välja emellan, nedan är några exempel:

  • Hemsidor
  • Bloggar
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Sociala medier
  • Digitala magasin
  • Appar

Även fysiska kanaler kan vara del av en content marketing-mix. Några exempel är:

  • Printannonser
  • Broschyrer
  • Andra trycksaker

Skapa innehåll som går att använda i många olika kanaler. Detta gör att man pratar med en röst samtidigt som det blir mindre resurskrävande. Ju mer innehåll som skapas, desto svårare och viktigare blir det att hålla samman innehållsstrategin så att alla enheter har samma budskap.

Content marketing-strategi

I vissa fall skaffar man t ex en hemsida eller en Facebook-sida ”för att ha en”. Detta är inte vägen att gå om man vill få ut resultat av sitt innehåll. Content marketing kräver en underliggande strategi, där man i alla fall besvarar varför man gör en viss åtgärd. Det finns redan alltför många övergivna bloggar och social media-profiler. Skapa inte en av dem! Hitta en kärna utifrån din verksamhet och dina kunder som gör resultat. Formulera en tydlig content marketing-strategi som håller i längden och håll fast vid den.

Långsiktighet

Utmaningen med content marketing är att det sällan ger omedelbar effekt. Resultaten växer ofta långsamt över tid, något som kan vara svårt för många organisationer och företag. Man vill helt enkelt se en snabb avkastning på sin investering. Content marketing är inte något man gör i projektform, eller något som kan ses som ”färdigt”. Det behövs alltid mer eller förbättrat innehåll för att hålla den kvalitet som krävs. En sann innehållsmarknadsförare är aldrig nöjd. Det finns alltid förbättringar att göra.

Content marketing inom olika branscher eller affärsområden

Att hitta rätt content marketing-lösningar handlar mycket om att förstå sin målgrupp. Alla målgrupper har olika preferenser. De har dessutom skilda onlinevanor, och vistas på olika typer av plattformer för att ta del av sina intresseområden. Man måste även hitta en passande ton på sitt innehåll. För att hitta rätt ton krävs ofta en copywriter som kan skriva på rätt sätt om området.

Hur börjar man?

Detta är faktiskt en de svåraste frågorna att besvara kring content marketing. Innehållsmarknadsföring kan innefatta allt från att skriva några artiklar på en hemsida till att genomföra fundamentala förändringar inom en hel organisation. I en större, kommersiell organisation är det viktigt att övertyga om det potentiella värdet i content marketing, och formulera en strategi.

Content marketing och SEO

Två områden som tycks bli alltmer sammankopplade är content marketing och SEO (sökmotoroptimering). Det är naturligt, eftersom innehållsskapande och SEO ofta går hand i hand. Bra content marketing på en hemsida i form av artiklar och blogginlägg leder ofta till en ökad organisk trafik från sökmotorer som t ex Google. Kunskap inom SEO krävs å andra sidan för att få så mycket trafik som möjligt till innehållet.

Promotion och content marketing

Visst, det går att driva organisk trafik till en hemsida utan att aktivt marknadsföra sitt innehåll. Det blir dock oerhört mycket enklare om man använder sociala medier, PR, nyhetsbrev, bloggare och annat för att sprida sitt material. Här skiljer sig förutsättningarna mycket mellan olika branscher och målgrupper. Många gånger går det dock att hitta win win-situationer för att sprida sitt innehåll.

Leads och konverteringar

Som marknadsförare vill man så klart inte bara bjuda målgruppen på intressant innehåll utan att engagera dem i ditt varumärke. Varje kontakt är positiv, men det finns ofta möjlighet att driva kunden ett steg till. Definiera tydliga konverteringar (t ex ett köp, en nyhetsbrevsprenumeration eller något annat lämpligt), och placera call to action (CTA)-länkar i innehållet där det är lämpligt.

Här behöver man sträva efter en god balans så att innehållet inte känns som reklam. Presenterar man sin produkt som en lösning på ett problem i rätt del av innehållet är mycket vunnet. Det öppnar också upp för intressanta möjligheter att driva trafik mellan sina olika kanaler. En hemsida kan vara ett bra sätt att skicka trafiken vidare till sin Facebook-sida, och vice versa. Om man har en strategi som utnyttjar de olika kanalerna på bästa sätt är mycket vunnet.

Utvärdering av content marketing

Som jag sa tidigare så ska man aldrig känna sig permanent nöjd med sin content marketing. Det är därför det är så viktigt att utvärdera alla sina åtgärder och plattformer. En bra innehållsmarknadsförare går in i analysprogrammen (t ex Google Analytics) varje dag för att hitta något att ”tweaka”. Det finns alltid något att förbättra. Eftersom konkurrensen är mycket tuff är det dem som gör det lilla extra som gör vinnande content marketing.

Svårigheter med content marketing

Content marketing är inte enkelt. Även om man har en solid marknadsföringsstrategi och gott om resurser så kan man stöta på problem. En orsak är att man behöver vara konstant intressant. Målgruppen vänjer sig snabbt vid att man tillhandahåller aktuellt och relevant material. Om kvaliteten dalar dröjer det inte länge innan det märks i resultaten. Det krävs alltid något nytt som dessutom står ut i bruset.

Det finns också väldigt lite som visar på lönsamheten i content marketing. Orsaken är ofta att det är svårt att härleda de direkta effekterna av t ex en YouTube-film. Vad är varumärkeskontakten i sig värd om kunden inte genomför din call to action (CTA), t ex ett köp? Sociala medier kan vara i synnerhet svåra att utvärdera. Detta gör att det kan vara svårt att få interna investeringar trots att man t ex har goda resultat rent besöksmässigt.

Läs mer om content marketing:

Copywriting
SEO (sökmotoroptimering)
Sociala medier