SEO (sökmotoroptimering)

SEO (sökmotoroptimering)

SEO (sökmotoroptimering) är en viktig del av digital marknadsföring och content marketing. Syftet med SEO är att bli synlig på sökmotorer, t ex Google, och driva trafiken till sin hemsida. Det finns flera olika metoder och dessutom många åsikter om hur man bör gå till väga. Google och andra sökmotorer värderar hemsidor utifrån hemliga algoritmer. Det är alltså upp till de som jobbar med SEO att på bästa sätt skapa innehåll som i slutändan leder till besök, konverteringar eller annan affärsnytta.

Organisk och köpt trafik

Sökmotoroptimerat innehåll syftar framför allt till att driva organiska besökare från Google till din hemsida. Organiska besök innebär förtjänade besök; alltså fall där din hemsida rankats högt av en sökmotor p g a sitt innehåll. Denna artikel kommer att fokusera på organisk trafik.

Hur hamnar man högt på Google?

En sökmotor har en algoritm som gör sitt bästa för att hitta det mest relevanta innehållet. Det gäller alltså att skapa innehåll som uppfyller Googles definition av kvalitet. Detta är något som är föränderligt, vilket gör att de som jobbar med SEO alltid måste följa utvecklingen.

Utvecklingen går dock mot en allt större fokus på användbarhet och beteende snarare än exakta sökord. Det är jättebra att utgå från en sökordsanalys och skapa bra metadata. En hemsida som besökarna tycker om att använda är dock ännu viktigare. Glöm inte att tänka på att anpassa ditt innehåll för long tail-sökord.

Att ranka högt på Google

Skillnaden mellan att vara etta eller tvåa på Google är enorm. Om man utgår från Ignite Visibilitys 2017-rapport tappar man över 50 % av sin trafik för en term när går från etta till tvåa. I vissa fall kan dessa rankingskillnader avgöra ett företags lönsamhet.

De högst placerade sidorna på Google har oftast bra information och professionell sökmotoroptimering. Därför kan de små detaljerna vara avgörande för vem som faktiskt ligger högst upp.

SEO igår och idag

Under lång tid handlade sökmotoroptimering om s k ”direct match”; det var fördelaktigt att skriva innehåll som direkt stämde överens med vad det söktes på. Underrubriker kunde med fördel t ex döpas till exakt vad det söktes mest på på Google.

Idag handlar SEO mer om det Google kallas för sökintention. Det gäller att tillhandahålla det innehåll som är mest relevant för sökningen. Rent praktiskt innebär det en ökad fokus på läsbarhet och användbarhet. Responsiv design och UX-design blir alltmer centralt för att ranka högst.

Responsivitet och användbarhet

En responsiv hemsida (anpassad för alla enheter) är idag oerhört viktig för att uppnå SEO-framgång och ranka högt. Det finns ett flertal tekniska faktorer som blir viktigare och viktigare för att uppnå en snabb laddningstid.

Laddningstid är ännu mer centralt på mobila enheter eftersom användarna sällan har tålamod att vänta flera sekunder på att en sida ska laddas. Surfa runt på din hemsida varje dag och på olika enheter för att upptäcka användbarhetsproblem innan de drabbar dina resultat. Det är värt det.

SEO-copywriting

När en copywriter skriver texter till en hemsida är det mycket viktigt med SEO-kunskap. Visst är det bra med fint innehåll på hemsidan, men vad hjälper det när man inte får några besökare? Det bästa man kan göra innan man skriver än artikel är att göra en sökning på KWFinder. Där hittar man antalet Google-sökningar på söktermen, liknande ämnen och förlängda versioner av den.

Denna typ av efterforskningar är inte lika centrala idag eftersom många sökningar på Google är long tail-sökningar. Det ger dock fortfarande en indikation på hur populärt ditt ämne är och om det är värt att skriva om det. Att skriva om ett ämne som har mycket låga sökvolymer kan i vissa fall också motiveras. Läs mer om det i artikeln om SEO-copywriting.

Metataggar

Det finns ett flertal typer av metataggar som är viktig för din sökmotoroptimering. Dessa ska sammanfatta innehållet på ett bra sätt och samtidigt inbjuda till klick.

Man bör inte använda sig av gamla metoder som s k ”keyword stuffing” där man matar in nyckelorden i en stor mängd utan tanke på läsbarheten. Då kan man istället bli bestraffad av Google och tappa sin plats i sökmotorn helt och hållet. Några typer av metadata som man kan läsa mer om i artikeln om metataggar är:

SEO-analys

Analys är en otroligt viktig del av sökmotoroptimering. När man skriver innehåll är det en utmärkt idé att använda verktyg som t ex KWFinder eller Ubersuggest som visar vilka termer det söks efter på Google. Det är också viktigt att undersöka vilka hemsidor och artiklar som rankas högt.

  • Vad är det som står ut i just det innehållet?
  • Finns det något innehåll som man själv skulle kunna göra en bättre version av?

Om någon har skrivit en artikel med 15 fantastiska sätt att göra något på, skriv en artikel som innehåller 20 ännu mer fantastiska!

Hemsidestruktur och hierarki

url-struktur

Vikten av en organiserad hemsida med en logisk struktur kan inte överskattas. Om nivåerna av hierarki ligger i linje med informationen på hemsidan och vad man vill åstadkomma med sin SEO är mycket vunnet. Detta är dock något man behöver planera i ett tidigt stadium; innan man ens börjar tänka på vilka artiklar som ska finnas på hemsidan.

Många fyller på med mängder med innehåll, och till slut är det för sent för att migrera allt till en SEO-vänlig struktur. Mitt tips är att alltid börja med ett tomt Excel-blad där man skapar den översta delen av hierarkin och sedan fyller på med underdelar.

Läs mer:

Vad är content marketing? ->
Hur indexerar Google innehåll på webben? ->
Hur lång tid tar SEO? ->
Varför ska man satsa på sökmotoroptimering? ->