Vad är copywriting?

Copywriting

Copywriting är konsten att utforma övertygande marknadsföringsbudskap. Produkten brukar kallas för copy, och de som skriver brukar kallas för copywriters. Häng med så tittar vi på varför copywriting är viktigt. Dessutom kollar vi på varför det är viktigt att få tag i en bra copywriter till sitt digitala innehåll.


Stefan NordströmOm Stefan Nordström

Konsult inom digital marknadsföring
7 års erfarenhet
Expertområden: SEO, copywriting, nyhetsbrev, konverteringar, digital strategi
nordstromstefan86@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/stefan-nordstr%C3%B6m-9689bb5b/


Vad gör en copywriter och varför behöver man en?

En copywriter är en skribent som utformar budskap, ofta inom marknadsföring, i olika kanaler och för olika format. Men varför behöver man en? Och vad krävs för att bli riktigt duktig på copywriting?

En bra copywriter behöver vara språkligt duktig. Men man behöver även också förstå sig på marknadsföring. Syftet och strategin behöver rikta innehållet. I mångt och mycket handlar det om att utformningen, allt från brödtext och rubriker, ska vara perfekt, samtidigt som materialet är säljande och varumärkesbyggande.

Oftast dyker en rad frågor upp när man får ett uppdrag. Några av dem är:

  • Vilka målgrupper skriver man till?
  • Vad går de igång på?
  • Vad är det som kan göra att de söker information?
  • När de väl landat på din hemsida, vad är det som gör att de faktiskt köper produkten eller utför det som affären består av?

Om man ställer sig dessa frågor och hittar bra svar är det ett steg mot bra copywriting. Men det handlar också om passion. En copywriter som är intresserad av det den gör satsar ofta mycket tid på research. Den bästa copyn skrivs av någon som är insatt i ämnet. Ofta är det inte något man blir på ett par timmar.

En copywriter som gör det lilla extra skapar texter som märks. Dessa texter är också många gånger de texter som övertygar kunder och säljer produkter. Därför bör man anlita en väl ansedd expert inom copywriting. Dessutom gärna någon som är expert på din bransch eller ditt ämnesområde.

Om du vill veta mer om detta på djupet kan du lära dig mer i mitt blogginlägg ”vad gör en copywriter?”.

Kort, långt, digitalt, analogt?

En stor utmaning för en copywriter är självklart att det som skapas kan hamna i så otroligt många format. Ett uppdrag kan vara allt från tre ord i en reklamrubrik till 2000 ord på en hemsida. Syftet kan skilja sig från att sälja en produkt till att informera om kringliggande ämnen. Därför bli mångsidigheten en viktig egenskaper.

Det är också här förståelsen för marknadsföring kommer in. Vilken fas är målgruppen i när de möter copyn? Känner de till varumärket väl och är redo för att lockas till köp, eller har de kanske precis hittat in på en hemsida från Google i jakt på information?

Några exempel på det en copywriter kan skriva är:

Språkligt flyt – en nyckel till copywriting

Något av de allra viktigaste som copywriter är att hitta det språkliga flytet. I bästa fall lyckas man förmedla budskapet som att man skulle ha ett samtal i verkligheten. Detta brukar kallas för ”conversational copy”. Och det är ett ideal som är bra att eftersträva.

Man kan också använda plugins som utvärderar språket medan man skriver. Yoast SEO är perfekt för detta (om man skriver i WordPress). Yoast tittar bland annat på viktiga faktorer som aktiv sats och övergångsord. Även meningslängd, stycken, underrubriker och variation granskas. Man får en varning om något inte är tillräckligt bra.

Tänk på att utvärderingarna inte är en absolut sanning. Bra och dåligt språk är subjektivt. Däremot kan det vara en bra värdemätare som håller en på banan under skrivandets gång.

Copywriting och dess koppling till SEO (sökmotoroptimering)

SEO och copywriting - starkt kopplade

Att vara copywriter digitalt handlar inte bara om att skriva lockande och lingvistiskt bra. När man skriver för hemsidor och andra digitala plattformar kommer stora delar av trafiken ofta från en sökmotor.

Alltså behövs det en åtminstone grundläggande kunskap om sökmotoroptimering (SEO), hur innehåll bäst utformas för att ranka högt på t ex Google. Dagens SEO är komplex och långt ifrån en exakt vetenskap.

Det finns idag många, inklusive mig själv, som kallar sig SEO-copywriter. En SEO-copywriter kan skriva välutformade texter som samtidigt syftar till att locka så mycket trafik som möjligt från sökmotorer. Det kräver en bred kunskap samt förmågan att göra avvägningar mellan t ex läsbarhet och att ranka högt på Google.

När man inte behöver tänka på SEO då?

SEO är viktigt. Men det är inte allt! Som digital copywriter hamnar man ofta i situationer då en annan typ av spets krävs. Exempelvis när man skriver copy till nyhetsbrev. Då gäller det att istället att jobba med en liten yta och spetsa till budskapen.

Omställningen är inte alltid lätt och man måste kunna växa läge. Mångsidighet blir mycket viktigt för att kunna hantera olika kunder och uppdrag. En digital copywriter behöver kunna hantera wiki-liknande artiklar på över tusen ord lika bra som ett säljbudskap på 150 ord.

Hur kan du jobba med copywriting?

Det finns flera sätt att försörja sig genom copywriting. Några av de allra vanligaste är att jobba inhouse, på en byrå eller som frilansare. Valet mellan dessa vägar är inte helt enkelt, och därför har jag skrivit en guide där jag tittar på fördelarna och nackdelarna med att frilansa eller vara anställd inom digital marknadsföring.

Vilken typ av copywriter bör du anlita?

Om vi vänder på frågan då – vilken typ av copywriter bör du anlita när du behöver hjälp med material? Svaret på denna fråga är svårt att formulera på ett annat sätt än ”det beror på”. I min artikel byrå eller inhouse tittar jag på detta ur en kunds perspektiv. Du får dessutom mer kött på benen gällande möjligheten att istället anlita en frilansare.

Behöver du hjälp med copywriting?

Behöver du hjälp med copywriting som ökar din digitala närvaro? Då har du hamnat rätt! Jag är en contentexpert med ena foten i copy och den andra i SEO. Detta innebär att jag skapar innehåll som både är trevligt att läsa och leder till nya affärer. Intresserad av ett samarbete? Välkommen att lägga till mig på LinkedIn eller maila på nordstromstefan86@gmail.com.

Från bloggen om copywriting:

10 tips för att skapa riktigt bra produkttexter ->
SEO för copywriters ->
10 sätt att få till grymma rubriker ->
Hur är det att vara frilansande copywriter? ->