Copywriting

Copywriting

Vad gör en copywriter och varför behöver man en?

En copywriter är en skribent som skriver marknadsföringsbudskap i olika marknadsföringskanaler.

En bra copywriter behöver inte vara språkligt duktig. Det gäller att man också förstår sig på det marknadsföringsmässiga. Vilken målgrupper skriver man till? Vad går de igång på? Vad är det som kan göra att de söker information? Och när de väl landat på din hemsida, vad är det som gör att de faktiskt köper produkten eller utför det som affären består av?

Det handlar också om passion; en copywriter som är intresserad av det den gör satsar ofta mycket tid på research. Den bästa copyn skrivs av någon som är insatt i ämnet. Ofta är det inte något man blir på ett par timmar. En copywriter som gör det lilla extra skapar texter som märks. Dessa texter är också många gånger de texter som övertygar kunder och säljer produkter.

Kort, långt, digitalt, analogt?

En stor utmaning för en copywriter är självklart att det som skapas kan hamna i så otroligt många format. Ett uppdrag kan vara allt från tre ord i en reklamrubrik till 2000 ord på en hemsida. Syftet kan skilja sig från att sälja en produkt till att informera om kringliggande saker.

Det är här förståelsen för marknadsföringsstrategi kommer in. Vilken fas är målgruppen i när de möter copyn? Känner de till varumärket väl och är redo för att lockas till köp, eller har de kanske precis hittat in på en hemsida från Google i jakt på information?

Copywriting och dess koppling till SEO (sökmotoroptimering)

Att vara copywriter digitalt handlar inte bara om att skriva lockande och lingvistiskt bra. När man skriver för hemsidor och andra digitala plattformar kommer stora delar av trafiken ofta från en sökmotor. Alltså behövs en åtminstone grundläggande kunskap om sökmotoroptimering (SEO), hur innehåll bäst utformas för att ranka högt på t ex Google. Dagens SEO är komplex och långt från en exakt vetenskap.

Det finns idag många, inklusive mig själv, som kallar sig SEO-copywriter. En SEO-copywriter kan skriva välutformade texter som samtidigt syftar till att locka så mycket trafik som möjligt från sökmotorer. Det kräver en bred kunskap samt förmågan att göra avvägningar mellan t ex läsbarhet och att ranka högt på Google.

Läs mer:

Content marketing ->
Konverteringsoptimering (CRO) ->

SEO (sökmotoroptimering) ->
SEO-optimerade texter ->

Sociala medier ->