Nyhetsbrev

nyhetsbrev

Nyhetsbrev är en del av många företags digitala marknadsföring av god orsak. När man väl har samlat in e-mailadresser och medgivanden är det en öppen kontaktväg till målgruppen. Precis som med annan content marketing krävs dock en kontinuerlig produktion av intressant innehåll. Det krävs även en hel del timing, planering och kreativitet. Framgångsrikan nyhetsbrev kan dock bidra med väldigt många digitala konverteringar och leads.

Fyll i formuläret nedan om du vill att jag skapa hjälpa dig med nyhetsbrev eller andra saker inom digital marknadsföring, som t ex copywriting, SEO eller hemsidor.

Hur får man fler prenumeranter på sitt nyhetsbrev?

När man börjar med ett nyhetsbrev är det ofta med noll prenumeranter. Avkastningen är mycket låg tills listan vuxit. Den första åtgärden kan vara att driva prenumeranter via sina existerande kanaler. En länk på hemsidan eller en post på sociala medier är en bra början. I många fall räcker det dock inte. Tävlingar och giveaways är t ex ofta träffsäkra metoder för att få fler prenumeranter.

Hur ofta bör man skicka ut nyhetsbrev?

Hur ofta man bör sända ut nyhetsbrev är en av de mest omtvistade frågorna kring ämnet. Det finns inget definitivt svar. Det beror framför allt på hur mycket kvalitetsinnehåll man har, hur mycket tid man har, vilket syfte nyhetsbrevet har och vilken målgrupp man skickar till. I vissa fall skapar man marknadsplaner med mål att ”skicka ut två nyhetsbrev i veckan”. Jag tycker att målet istället ska vara en god öppningsfrekvens och ett högt engagemang. Det bör åtminstone finnas utrymme för en balans mellan kvalitet och kvantitet.

Vilken tid och dag bör man skicka ut nyhetsbrev?

Det finns inget universellt svar på denna fråga. När man mailar till företag bör man ha arbetstider och luncher i åtanke. För privatpersoner kan man behöva tänka precis tvärtom. När jag skickat ut nyhetsbrev har jag främst gjort det mot professionella; då är den generella åsikten att tisdag, onsdag och torsdag är de bästa dagarna. På måndagar har de flesta en full inkorg och ett hektiskt schema med uppgifter. På fredagar kan fokusen vara på väg att skifta. Det finns även många som går hem lite tidigare eller tar en längre fika.

Om man däremot skickar mot privatpersoner i ett ämne som passar helgen, t ex nöjen, kan det vara en utmärkt tidpunkt. Nyhetsbrev hamnar i slutändan mycket om timing. Timingen kan man förbättra över tid med sina lärdom från när man analyserar sin nyhetsbrevsstatistik. Man bör även ha säsong i målgrupp oavsett vilken målgrupp man skickar nyhetsbrev till. Kring julen och andra semestertider kan det rentav vara ett resursslöseri att skicka ut något.

Ämnesraden är avgörande

Att skicka ut nyhetsbrev vid rätt tidpunkt i all ära, men det är ämnesraden som avgör din öppningsprocent. Det är lätt att fokusera på artiklarna i själva nyhetsbrevet och sedan sätta en generisk ämnesrad. Titta igenom din egen inkorg. Du kommer direkt att se skillnad mellan olika mail. Vilka ämnesrader är mest intresseväckande och varför?

Försök att hitta ett budskap till ämnesraden som verkligen angår målgruppen och får dem att öppna. Se dock till att nyhetsbrevets innehåll sedan även håller vad det lovar. Ett till tips är att komma ihåg att anpassa ämnesraden för mobila enheter. Om det finns möjlighet så kan A/B-tester vara ett utmärkt sätt att hitta rätt ämnesrader till sina nyhetsbrev.

Experimentera

Ja, det finns massvis med åsikter och tips om nyhetsbrev. Det gör också att det utvecklas konventioner. Om alla skickar ut på tisdagar och torsdagar, testa att göra det på en måndag istället? Det finns hela tiden utrymme för förbättringar. Det går att experimentera med både tidpunkter och ämnesrader trots att man har regelbundenhet.

Redaktionell planering av nyhetsbrev

Ett bra sätt att få inspel på innehåll till ett nyhetsbrev är att skapa redaktionella grupper som har regelbundna möten. En digital marknadsförare är sällan den yttersta experten på innehållet i nyhetsbreven. Hittar man de som vet vad målgruppen är intresserad av och vad som händer inom ämnet kan man ofta få inspiration till mängder av innehåll.

Om det inte går att få till redaktionella inspirationsmöten bör man i alla fall ha i åtanke att en ensam digital marknadsförare sällan är en idéspruta i den här fasen. Förutsatt att den inte även är en expert på området så klart.

Målgrupper

Att sätta en ton som passar nyhetsbrevets målgrupp är mycket viktigt. Detta gäller både design och språk. Om nyhetsbrevet är kopplat till ett varumärke, se till att tonen, typografin och färgerna känns igen.

Segmentering av nyhetsbrev

Ibland kan man behöva segmentera bland sina prenumeranter för att hitta olika grupper att skicka ut olika nyhetsbrev till. Nyhetsbreven kanske t o m är ett helt avskilda från varandra från början. Om man har ett nyhetsbrev och planer på att segmentera bör man tänka på att samla in rätt data från början. Man vill absolut inte sitta med tusentals prenumeranter utan geografisk information när man vill skicka ut till dem som bor i Gästrikland.

Call-to-action (CTA) – Syfte, målgrupp och strategi

En hög öppningsfrekvens är steg ett, men när man åstadkommit det är man bara halvvägs. Varje nyhetsbrev bör ha ett slutmål som harmoniserar med den övergripande digitala marknadsföringsstrategin. Ett nyhetsbrev är alltid ett sätt att påminna om sitt varumärke, men det kan vara så mycket mer om man har en genomtänkt call-to-action (CTA).

En bra öppningsfrekvens

Vad är egentligen en bra öppningsprocent för ett nyhetsbrev? Här finns det otroligt många åsikter och ingen exakt sanning. Det varierar stort mellan olika branscher, syften och målgrupper. MailChimps statistik visar att genomsnittet kan variera från ca 25 % till 15 % beroende på bransch. Jag tycker att den bra öppningsfrekvens handlar om ett konstant förbättringsarbete. Samla dina nyhetsbrevs resultat (antal mottagare, open rate, clickthrough, bounce, unsubscribe) i ett Excel-ark. Jag går in på dessa begrepp på djupet i min artikel om analys av nyhetsbrev.

Evergreen content i nyhetsbrev

En del av nyhetsbrevsinnehållet som produceras går att återanvända. Sparar man s k ”evergreen content” som kan användas i andra nyhetsbrev finns det möjlighet att spara mycket arbete. När man sedan konstruerar sin contentplan kan man hitta många brev eller inlägg som kan återanvändas utan att det upplevs som upprepning av mottagarna.

System för att skicka ut nyhetsbrev

Det finns många olika program och system för att skicka ut nyhetsbrev. En bra början i liten skala kan vara att använda MailChimp. Eloqua är ett mer avancerat system där man kan använda sig av marketing automation-funktionalitet och profilering. Det kan vara svårt att hitta rätt. HubSpots lista på de 12 bästa verktygen för nyhetsbrev är en bra start.

Läs mer:

Vad är content marketing? ->
Copywriting ->
Digital marknadsföring av läkemedel ->