Alternativutvärdering – en viktig process inom digital marknadsföring

När jag läste en kurs om konsumentbeteende på universitetet stötte jag på begreppet alternativutvärdering (det tredje steget i köpprocessen). Det är en viktig del att få kunder att välja just dig, inte minst inom digital marknadsföring.

Här går jag in på vad alternativutvärdering är och hur det fungerar, samt mina erfarenheter av det som frilansande digital marknadsförare.

Av Stefan Nordström

Stefan Nordström - frilansande konsult inom digital marknadsföring som copywriting och SEO

  • Konsult inom digital marknadsföring/musiker
  • 9
Läs mer

Vad är en USP (unique selling point)?

USP (unique selling point, ibland unique selling proposition) är ett vanligt förekommande begrepp inom digital marknadsföring som är bra att känna till. Alla företag har mycket att vinna på att hitta sin USP och marknadsföra den mot rätt målgrupp.

Här går jag som frilansande digital marknadsförare igenom mina tankar om unique selling points.

Av Stefan Nordström

Stefan Nordström - frilansande konsult inom digital marknadsföring som copywriting och SEO

  • Konsult inom digital marknadsföring/musiker
  • 9 års erfarenhet som in-house
Läs mer