Ordlista inom digital marknadsföring

Publicerat av Stefan Nordström den

ordbok inom digital marknadsföring

Det finns otroligt många uttryck och förkortningar inom digital marknadsföring. I denna ordlista får du förklaringar av vad det står för, samt ibland möjlighet att läsa mer om jag har skrivit någon artikel om ämnet. Mitt mål är få med alla nödvändiga begrepp, speciellt specifika buzzwords som kan vara svåra att förstå utan att vara insatt i ämnet.

Av Stefan Nordström

Stefan Nordström - frilansande konsult inom digital marknadsföring som copywriting och SEO

  • Konsult inom digital marknadsföring/musiker
  • 8 års erfarenhet som in-house och frilansare
  • Expertområden: SEO, copywriting, nyhetsbrev, konverteringar, digital strategi
  • LinkedIn | Mail | Instagram

A/B-test

A/B-tester är experiment där man jämförelsetestar två varianter av t ex hemsida eller annons för att se vilken som presterar bäst. A/B-test är allra vanligast när man jobbar med konverteringsoptimering (CRO).

Alt-tagg

En bild på en hemsida är inte bara bilden. En bilds alt-tagg är den data som hjälper sökmotorerna att förstå vad bilden innehåller. Om man jobbar med optimerade alt-taggar kan man öka sin synlighet i sökmotorer.

Avvisningsfrekvens (bounce rate)

Avvisningsfrekvens, eller bounce rate, är den procent av dina besökare som lämnar en sida utan att gå vidare till en annan sida på din sajt. Det är ett omtvistat mått och det är inte säkert att strävandet efter en låg bounce rate är detsamma som mer digitala affärer.

CMS (content management system)

De flesta hemsidor görs idag i ett CMS. Ett bra CMS hjälper dig att få kontroll över ditt innehåll och ger samtidigt möjlighet att få en responsiv hemsida som ser bra ut på olika enheter. WordPress är det mest använda CMSet.

Content marketing

Content marketing (innehållsmarknadsföring) är den disciplin inom digital marknadsföring där man syftar till att skapa relevant, värdefullt innehåll för att locka sin målgrupp till webbplatser och andra digitala plattformar.

Contentplan (innehållsplan)

Många gånger publicerar man stora mängder innehåll när man bedriver digital marknadsföring. En contentplan (innehållsplan) kan vara ett sätt att få kontroll över innehållet och planera när det ska släppas på olika plattformer. Det är dessutom ett sätt att se kostnader och tidsåtgång.

Copywriting

Copywriting betyder att skriva texter till reklam och marknadsföring. Det är en mycket vanlig roll inom digital marknadsföring, både in-house och bland konsulter och frilansare.

Digital nomad

En digital nomad är en platsoberoende person som jobbar digitalt, t ex som digital marknadsförare eller videobloggare.

Direkt trafik

Direkt trafik är en trafiktyp i Google Analytics. Direkt trafik är den trafik som inte kommit till din sajt via t ex sökmotorer, länkar eller sociala medier. Den vanligaste typen av direkt trafik är de som skriver in sajten i sin webbläsares navigationsruta.

Evergreen content

Evergreen content är ett begrepp som används mycket inom digital marknadsföring. Evergreen content innebär innehåll som på något sätt kan återanvändas vid ett senare tillfället.

Externa länkar

Externa länkar är länkar som riktas från eller till en extern webbplats. Att bygga länkar är en viktig del av att göra sin sajt till en auktoritet inom sitt ämne som rankar högt på sökmotorer.

Fullservicebyrå

En fullservicebyrå är en byrå inom t ex marknadsföring som erbjuder ett paket av tjänster utan att vara specialist inom ett visst område. Det är ofta ett bekvämt alternativ som kan göra fakturering och byråkontakt enklare. En fullservicebyrå har dock sällan spets inom något specifikt område.

Google Analytics

Google Analytics är det vanligaste verktyget för webbanalys. Det är gratis och man kan få ut all möjlig information om sin sajt, från antalet besökare till deras geografiska plats och vilken device de använt.

Google Search Console

Google Search Console är ett verktyg från Google som hjälper dig att hålla koll på din sajts SEO. Man kan t ex se hur olika sidor presterar för olika sökord och om sajten har några SEO-relaterade problem som behöver åtgärdas.

Hänvisningstrafik (referral traffic)

Hänvisningtrafik (referral traffic) är en trafiktyp i Google Analytics. Hänvisningstrafik är trafik som kommit från en annan sajt, t ex genom att någon tryckt på en länk.

Indexering

Indexering är när en sida läggs till i en sökmotors index. Vissa sidor blir inte indexerade, orsaken kan vara allt från kvalitet till att sajtägaren angett sidan som icke-synlig i sajtens robots.txt.

Interna länkar

Interna länkar är det länkar som finns mellan olika sidor på en sajt. Om man sköter sina interna länkar väl kan det vara en SEO-signal till sökmotorerna att sajten har välstrukturerat och djupgående innehåll om ämnet.

Konverteringar

Konverteringar är en disciplin inom digital marknadsförare som avser att skapa så många affärer, leads och andra målorienterade actions som möjligt av besökare på t ex en hemsida.

Konverteringsgrad

Konverteringsgrad är det vanligaste sättet att mäta antalet konverteringar per besökare. Det innebär helt enkelt den procent av besökarna som utför det affärsgrundande målet eller något av de uppsatta målen.

Konverteringsoptimering

När man jobbar med att förbättra sina konverteringar kallas det för konverteringsoptimering eller CRO (conversion rate optimization). Det kan handla om att förbättra sin konverteringsgrad, men det kan också handla om saker som att sätta rätt mål och rätt strategi kopplat till affärsmålen.

Landningssida

En landningssida är en sida som nästan alltid direkt syftar till att sälja något eller uppmuntra till en action. Landningssidor är ofta skräddarsydda för en viss kampanj. Konverteringsoptimering (CRO) är en mycket viktig del när man designar en landningssida.

Long tail-sökord

Long tail-sökord (long tail keywords) är längre sökningar på Google, när man t ex ställer en fråga som ”vad är long tail-sökord?” istället för att bara Googla på ”long tail” som en term. Long tail-sökningar blir allt vanligare och viktigare att sökordsoptimera emot.

Mailchimp

Mailchimp är ett av de kändaste verktygen för att skicka nyhetsbrev och utföra andra typer av marketing automation.

Marketing automation

Marketing automation innebär riktad och automatiserad marknadsföring baserad på målgrupper och kundpreferenser. Om kunden t ex väljer att öppna ett mail i ett visst nyhetsbrev kan den senare få ett skräddarsytt mail igen beroende på sitt beteende.

Metabeskrivning (meta description)

meta description

Metabeskrivningar (meta description) är de korta texter som syns under Google-sökningars titlar och URL. Att optimera sina metabeskrivningar är en del av SEO (sökmotoroptimering), specifikt den disciplin som kallas för teknisk SEO.

Metataggar

Metataggar inom SEO är ofta olika former av taggar som titlar, metabeskrivningar, alt-taggar och andra detaljer som kan visa sig viktiga för en hemsidas SEO-framgång i det långa loppet.

Mobile first

Mobile first betyder att man prioterar mobila enheter när man utformar sin digitala marknadsföring. Orsaken att många börjat prioritera mobil marknadsföring är den ökade användningen och att Google sagt att de alltmer kommer börja tänka mobile first.

Off-page SEO

Off-page SEO är de SEO-faktorer som står utanför den egna sajten. Den centrala delen av off-page SEO är de länkar som finns till och från sin webbplats, så kallade externa länkar.

On-page SEO

On-page SEO är en samlingsterm för de förändringar man gör på sin sajt för att förbättra sin ranking på sökmotorer. Det kan t ex handla om copywriting för att förbättra innehåll, optimering av teknisk SEO eller tillägg av nya interna länkar.

Organisk SEO

När man arbetar med organisk SEO jobbar man med att få ”förtjänade” besökare från sökmotorer genom att skapa bra innehåll som rankar högt på sökmotorer. SEM och PPC som t ex Google AdWords ingår inte i organisk SEO.

PPC (pay per click)

PPC (pay per click) är en modell för betald marknadsföring på sökmotorer. PPC går ut på att olika köpta sökord auktioneras ut per klick. Populära sökord är mer dyra än andra sökord.

Responsiv hemsida

En responsiv hemsida är en hemsida som automatiskt anpassar sig efter olika skärmstorlekar och ser lika bra ut oavsett om man använder en desktop-dator, smartphone eller läsplatta. De flesta bra CMS erbjuder automatisk responsivitet, så man istället kan fokusera på sitt innehåll.

Robots.txt

Robots.txt är en fil som finns på varje hemsida. Robots.txt kan användas för att exkludera olika undersidor på sajten från att bli hittade av sökmotorer.

SEM (search engine marketing)

SEM (search enginge marketing) är ett begrepp som betyder betald annonsering på sökmotorer. Den vanligaste typen av SEM är Google AdWords.

SEO (sökmotoroptimering)

SEO, eller sökmotoroptimering, är en disciplin inom digital marknadsföring. När man jobbar som sökmotoroptimerare optimerar man en webbplats innehåll för att få många besökare som möjligt från sökmotorer, som t ex Google och Bing.

SERP

SERP är en förkortad variant av uttrycket Search Engine Results Page. Det är den sida med resultat som visas på sökmotorer som t ex Google och Bing.

Sitemap (sitekarta)

En sitemap samlar de olika separata undersidor som en sajt innehåller. Syftet med en sitemap är framför allt att hjälpa sökmotorer att hitta och indexerea innehåll. En hemsida kan ha flera sitemaps. Det är bra att gå in i Google Search Console och titta att sitemapen hittats och indexerats på rätt sätt.

sitemap i Google Search Console

Social trafik

Social trafik är en trafiktyp i Google Analytics. Social trafik är den trafik som kommit från sociala medier som t ex Facebook, Twitter och Instagram.

Sökmotor

En sökmotor letar sig igenom nätets alla sajter för att sedan rangordna det mest relevanta innehållet för de användarna söker på. Sökmotorer kan indexera allt från hela sidor till bilder, videor och annat innehåll. Google är den mest populära sökmotorn, men det finns flera andra sökmotorer som på olika sätt försöker konkurrera med Google.

Sökvolym

Sökvolym är det antal sökningar som görs på sökmotorer för en viss sökning under en viss tidsperiod. Att undersöka sökvolymer är en vanlig del av sökordsanalyser inom SEO.

Teknisk SEO

Teknisk SEO är den delen av sökmotoroptimering när man optimerar en sajts tekniska förutsättningar för att ses som bra av sökmotorerna. Det kan handla om saker som cache, laddningstider, metadata, SSL-certifiering och att välja webbhotell.

Tonalitet

Tonalitet är det språk som ditt varumärke talar i det digitala innehållet, t ex i copyn på webbplatsen.

Ubersuggest

Ubersuggest är ett SEO-verktyg som kan användas till enklare sökordsanalyser. Man kan t ex se sökvolymer, CPC (cost per click) och hur svårt det är att ranka för ett visst sökord.

Unika besökare

Unika besökare är en term i SEO-analysprogram som t ex Google Analytics och Adobe Analytics. Det är ett av sätten att beskriva det antal personer som besökt en webbplats.

UX-design

UX-design (user experience design) är den disciplin där man utformar användarvänliga gränssnitt och andra lösningar som helt enkelt gör det lättare för målgruppen att använda t ex digitala plattformar. Slutmålet är så klart större affärsnytta.

Webbanalys

Webbanalys är det arbete inom digital marknadsföring där man utför analys av sina hemsidor och andra digitala plattformar. Det mest grundläggande inom webbanalys är t ex att hålla koll på antalet besökare över tid i Google Analytics eller Adobe Analytics.

Webbanalytiker

Precis som det låter så är en webbanalytiker en person som jobbar med webbanalys. Det är ganska vanlig titel, speciellt inom större arbetsgrupper eller analystunga företag som kräver en dedikerad webbanalytiker.

Webbredaktör

En webbredaktör jobbar med texter och innehåll på hemsidor och andra digitala plattformar. Det är en mycket vanlig titel inom digitala team och det finns även många frilansare och konsulter som har titeln.

Yoast SEO

Yoast SEO är den vanligaste WordPress-pluginen för att förbättra sin SEO. Den bedömar dina artiklars SEO-styrka och läsbarhet live medan du skapar ditt innehåll.

Läs mer:

Vad är content marketing? ->

SEO-copywriting; att skriva för sökmotorer ->


Stefan Nordström

Frilansare och konsult inom digital marknadsföring specialiserad på content marketing och sökmotoroptimering.

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *